قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هنرجوی فوق ممتازاستادجنگانی.

مشخصات

موارد دیگر
محمدباقررحیمی
189 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

برچسب ‌های شخصی

محمدباقررحیمی
محمدباقررحیمی
سلام
۲۰۱۶۱۱۱۹_۱۵۰۱۰۱.jpg
السلام علیک یافاطمه الزهرا(س)
محمدباقررحیمی
محمدباقررحیمی
باسلام ودرودبردوستان گرامی

واقعیتش این پست روجهت تشکرازهمه دوستانی که درپست های قبل بنده روموردلطف قرارداده اند ارسال کردم.
IMG_20160406_170528.jpg
السلام علیک یافاطمه الزهرا(س)
محمدباقررحیمی
محمدباقررحیمی
سلام وادب.
سطر.
tmp_IMG_20160622_232556901068956.jpg
السلام علیک یافاطمه الزهرا(س)
محمدباقررحیمی
محمدباقررحیمی
سلام
عدم رعایت کرسی.بزرگ نویسی.زاویه نامناسب.
پیچش بعضی حروف و...
منتظرنقددوستان هنرمند هستم.این چندموردش بصورت کلی گفتم تا
کلیدی برای نقدباشد.سپاس ازمهرتان
tmp_IMG_20160203_192408906518598.jpg
السلام علیک یافاطمه الزهرا(س)
محمدباقررحیمی
محمدباقررحیمی
سلام ودرود
سطری با اشکالات فراوان.
tmp_IMG_20160119_2026351290242944.jpg
السلام علیک یافاطمه الزهرا(س)
محمدباقررحیمی
محمدباقررحیمی
زهی صبحی که او آید

توچشم از خواب بگشایی

ببینی شاه شاهانی...
tmp_IMG_20151130_0635321181304572.jpg
السلام علیک یافاطمه الزهرا(س)
محمدباقررحیمی
محمدباقررحیمی
در مجلس تـرحیم اگر تار و دف آورد

یـا جای گلایل سر قبـرم علف آورد

مـنـعـش نـکـنـیـد !

ایـن جگر آزرده ی طناز

یـک عمر بـه این شیـوه دلم را بـه کـف آورد . .
tmp_IMG_20151116_2124451181304572.jpg
السلام علیک یافاطمه الزهرا(س)
محمدباقررحیمی
محمدباقررحیمی
آنانکه زپیش رفته اندای ساقی


پس از مدتهاشکسته نوشتمولذت بردم.
اشکالاش برام مهم‌نیست.حسی که گرفتم‌باارزشه.

وخدمت تمامی دوستان عرض کنم‌که باتوجه به‌ورودبه سایت ازطریق گوشی بامحدودیت مواجهم وامکان عرض ادب و ونظردرمورد آثارشمافراهم‌نیست.باپوزش ازدوستان عزیزم
tmp_IMG_20151107_1400491181304572.jpg
السلام علیک یافاطمه الزهرا(س)
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15