قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
نوشین نصیری پرتوی متولد 28 اردیبهشت سال 73 هستم ... دیپلم نمایش دارم ... از مهر ماه سال 88 با آموزشگاه خوشنویسی با خودکار مهندس فتحی آشنا شدم ... خوشنویسی رو زیر نظر استاد اکبر فتحی فرا گرفتم ... و خوشنویسی با خودکار به شیوه های خطوط مختلف نستعلیق / شکسته نستعلیق / نسخ / ثلث / معلی / کاپرپلیت / گوتیک / میخی / انجام میدم .

مشخصات

موارد دیگر
Nooshin Parto
4 پست
زن