قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار خوشنویسی اساتید و هنرمندان نسخ و ثلث معاصر ایران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نسخ و ثلث معاصر

گروه عمومی · 110 کاربر · 249 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نصر من الله و فتح قریب
naskhm89.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم
naskhm88.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
با تن آسایی تحصیل علم ممکن نیست.رسول اکرم(ص)
naskhm87.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کسی که اخلاقش را نیکو نگرداند،همنشین و دوستش از او سودی نبرد.امام علی(ع) از غررالحکم
naskhm86.jpg
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام-مشاقی ثلث -قطعه ترکیبی95/8/2
سوره نجم- آیه 43و44
ثل7.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین.(اعراف-199)
مشاقی قطعه ثلث ترکیب آزاد.........95/7/20
ثلث عفو.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خواب با علم بهتر از نماز با جهل است.رسول اکرم(ص)از نهج الفصاحه
naskhm85.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خوراک هر کس کم باشد،فکر و اندیشه اش روشن است.امام علی(ع)از غررالحکم
naskhm84.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DB Queries: 114 (0.7441s) | CACHE Queries: 45 (0.0053s) | Script Execution Time: 0.806 | Memory usage: 2.81MB | Server Load Average: 0.27, 0.31, 0.27