قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار خوشنویسی اساتید و هنرمندان نسخ و ثلث معاصر ایران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نسخ و ثلث معاصر

گروه عمومی · 116 کاربر · 271 پست
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام وعرض ادب
جلسه تعلیمی در انجمن95/1/24 [فایل]
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خداوند متعال تمامی گناهان بندگانش را می آمرزد و از کسی باکی نخواهد داشت.حضرت زهرا(س) [فایل]
25890.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هر کس به سهم خود در آنچه خدای متعال برای او تقسیم نموده اکتفا نماید،در ردیف بی نیاز ترین مردم است.امام سجاد(ع) [فایل]
2220.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خدا لعنت کند کسی را که شخصی را به خاطر ثروتش احترام نماید.رسول اکرم(ص) [فایل]
3030.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ ایرانی:هیچ عبادتی مانند بجا آوردن واجبات نیست.امام علی(ع) [فایل]
1010.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ ایرانی:خردمند بی نیاز از مشورت کردن نیست.امام علی(ع) [فایل]
120.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
تمرین خط نسخ ایرانی:از سخنان گهربار امام رضا(ع) [فایل]
111.jpg scan0005.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هرگز با کسی دشمنی مکن گرچه بدانی که آن دشمنی بتو زیانی نمی رساند.امام سجاد (ع) [فایل]
32154.jpg