قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار خوشنویسی اساتید و هنرمندان نسخ و ثلث معاصر ایران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نسخ و ثلث معاصر

گروه عمومی · 115 کاربر · 258 پست
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
اللهم فرج عن کل مکروب(آمین)
خدایا تمام گرفتاریها بر طرف بفرما(الهی آمین)
فرازی از دعای ماه مبارک رمضان
مشاقی ثلث ترکیبی/سحرگاه نهم رمضان المبارک1437
طاعات قبول حق.............................التماس دعا
مکروب.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
اللهم فک کل اسیر(فرازی از دعای ماه مبارک رمضان)
خدایا تمام اسیران را آزاد بفرما(آمین)
سحرگاه هشتم رمضان 1437..........................التماس دعا
اسیر.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
اللهم اشبع کل جائع(الهی آمین)-قسمتی از دعای ماه مبارک
خدایا تمامی گرسنگان عالم هستی را سیر بفرما(آمین)
مشاقی بعد از افطار ششم رمضان المبارک1437
طاعات قبول.....التماس دعا
ثلث غریب.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
اللهم رد کل غزیب(الهی آمین)
خدایا تمام گرفتاران در غربت را به اوطانشان باز گردان.
(قسمتی از دعای ماه مبارک)ششم ماه رمضان المبارک 1437
التماس دعا-نماز وروزه هایتان قبول حق
ثلث جائع.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
اللهم اغن کل فقیر
(قسمتی از دعای ماه مبارک رمضان)
ثلث ترکیبی قطعه آزاد/پنجمین سحرگاه رمضان 1437
طاعاتتون مقبول حق..................التماس دعا
ثلث اغن فقیر.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام
سرشار از عطر ماه مبارک رمضان از یکایک سروران التماس دعا
مشق ثلث /شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان/
اولین افطار رمضان المبارک1437
رمضان1.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کسالت و سستی به دین و دنیای آدمی زیان می رساند.امام محمد باقر(ع)از تحف العقول
naskhm41.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
آنچه را خوردی از بین می رود،و آنچه را خوراندی، باقی می ماند.امام علی(ع)از نهج البلاغه
naskhm43.jpg
صفحات: 7 8 9 10 11