قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار خوشنویسی اساتید و هنرمندان نسخ و ثلث معاصر ایران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نسخ و ثلث معاصر

گروه عمومی · 115 کاربر · 258 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ترسنده زنهار می یابد وقتی می رسد بآنچه ازو می ترسد.امام علی(ع) از کتاب کلمات قصار
naskhm69.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بر تو چون غالب شود نفس ای رفیق مهربان
حق رعایت کن در آن دم تا نیفتی در زیان
امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm68.jpg
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
من استعان بغیرالله ذل..... ...هرکس که از غیر خدا استعانت بخواهد،تحقیر شود/ مشاقی ثلث ترکیبی....95/5/1...../{-29-}
استعان.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
وما توفیقی الا بالله................
هیچ موفقیتی نیست مگرباعنایت خدا
مشاقی ثلث ترکیبی....95/5/1
.........تقدیم به شما................../
توفیق.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
شیث آبادگر
شیث آبادگر
وقتی که بینش انسان کور باشد،دیدن چشم سودی ندهد.امام علی(ع) از غررالحکم
naskhm67.jpg
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام .................................
همه ما عباست هستیم یا زینب(س)
.......................قطعه ثلث ترکیبی95/4/24
کلنا ثلث.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هیچ گناهی بالاتر از گناه شخص دارائی نیست که شخص فقیر را مانع گردد و چیزی به وی ندهد.امام علی(ع)از طرائف الحکم
naskhm66.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
یاد دوستان خدا رحمت بارست.امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm65.jpg
صفحات: 3 4 5 6 7