قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار خوشنویسی اساتید و هنرمندان نسخ و ثلث معاصر ایران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نسخ و ثلث معاصر

گروه عمومی · 115 کاربر · 263 پست
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام .....صلی الله علیک یا فاطمه معصومه سلام الله علیها/ فرخنده زاد روز کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها وروز دختر به شما سروران عزیز بویژه دختران هنرمندنجیب وباهوش این سایت مبارک باد............................/ مشاقی ثلث ترکیبی95/5/14
حضرت معصومه.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
شیث آبادگر
شیث آبادگر
از بی بنیادان وفاداری خواستن نارواست.امام علی(ع) از رسائل ثعالبی
naskhm75.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
روی از ناپستد بگردان تا بزرگ شوی.امام علی(ع)از رسائل ثعالبی
naskhm72.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
وانمود و یاد کردن نعمت نشانه ی سپاسگزاریست.امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm71.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هوشیاری مرد نماینده ی اصل و بنیاد اوست.امام علی(ع) از کتاب کلمات قصار
naskhm70.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ترسنده زنهار می یابد وقتی می رسد بآنچه ازو می ترسد.امام علی(ع) از کتاب کلمات قصار
naskhm69.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بر تو چون غالب شود نفس ای رفیق مهربان
حق رعایت کن در آن دم تا نیفتی در زیان
امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm68.jpg
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
من استعان بغیرالله ذل..... ...هرکس که از غیر خدا استعانت بخواهد،تحقیر شود/ مشاقی ثلث ترکیبی....95/5/1...../{-29-}
استعان.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
صفحات: 3 4 5 6 7