قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار خوشنویسی اساتید و هنرمندان نسخ و ثلث معاصر ایران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نسخ و ثلث معاصر

گروه عمومی · 115 کاربر · 263 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
علی علیه السلام فرموده: «هیچکس لذت ایمان را درک نمی کند مگر وقتی که دروغ را به کلی ترک گوید خواه شوخی یا جدی.»از اصول کافی
naskhm74.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست.امام علی(ع)حکمت 81 نهج البلاغه
naskhm82.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هرگز با انسان بی مبالات دوستی مکن و سر خود را بر وی فاش منما.امام محمد باقر(ع)از روضه بحار
naskhm80.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بهترین اموال آن است که برای حفظ آبرو صرف شود.امام رضا(ع)از روضه بحار
naskhm79.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
شجاعترین مردم کسی است که بر هوس خویش تسلط یابد.رسول اکرم(ص)از نهج الفصاحه
naskhm81.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کسیکه با نادانی دوست باشد،پیوسته در عذابست.امام رضا(ع)از روضه بحار
naskhm78.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
دوستان مورد اعتماد برای یکدیگر اندوخته ای ارزنده اند.امام محمد تقی(ع)از کتاب چهل سخن
naskhm766.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نیکویی کردن در غیر جای خود ستم کردنست.امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm77.jpg
صفحات: 2 3 4 5 6