قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار خوشنویسی اساتید و هنرمندان نسخ و ثلث معاصر ایران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نسخ و ثلث معاصر

گروه عمومی · 115 کاربر · 258 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کسیکه با نادانی دوست باشد،پیوسته در عذابست.امام رضا(ع)از روضه بحار
naskhm78.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
دوستان مورد اعتماد برای یکدیگر اندوخته ای ارزنده اند.امام محمد تقی(ع)از کتاب چهل سخن
naskhm766.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نیکویی کردن در غیر جای خود ستم کردنست.امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm77.jpg
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام .....صلی الله علیک یا فاطمه معصومه سلام الله علیها/ فرخنده زاد روز کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها وروز دختر به شما سروران عزیز بویژه دختران هنرمندنجیب وباهوش این سایت مبارک باد............................/ مشاقی ثلث ترکیبی95/5/14
حضرت معصومه.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
شیث آبادگر
شیث آبادگر
از بی بنیادان وفاداری خواستن نارواست.امام علی(ع) از رسائل ثعالبی
naskhm75.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
روی از ناپستد بگردان تا بزرگ شوی.امام علی(ع)از رسائل ثعالبی
naskhm72.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
وانمود و یاد کردن نعمت نشانه ی سپاسگزاریست.امام علی(ع)از کتاب کلمات قصار
naskhm71.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هوشیاری مرد نماینده ی اصل و بنیاد اوست.امام علی(ع) از کتاب کلمات قصار
naskhm70.jpg
صفحات: 2 3 4 5 6