قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار خوشنویسی اساتید و هنرمندان نسخ و ثلث معاصر ایران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نسخ و ثلث معاصر

گروه عمومی · 115 کاربر · 258 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خواب با علم بهتر از نماز با جهل است.رسول اکرم(ص)از نهج الفصاحه
naskhm85.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خوراک هر کس کم باشد،فکر و اندیشه اش روشن است.امام علی(ع)از غررالحکم
naskhm84.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کمترین مردم از حیث قیمت و ارزش کسانی هستند که علمشان از دیگران کمتر است.امام علی(ع)از ذره البیضاء
naskhm83.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
علی علیه السلام فرموده: «هیچکس لذت ایمان را درک نمی کند مگر وقتی که دروغ را به کلی ترک گوید خواه شوخی یا جدی.»از اصول کافی
naskhm74.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
ارزش هر کس به مقدار دانایی و تخصص اوست.امام علی(ع)حکمت 81 نهج البلاغه
naskhm82.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هرگز با انسان بی مبالات دوستی مکن و سر خود را بر وی فاش منما.امام محمد باقر(ع)از روضه بحار
naskhm80.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بهترین اموال آن است که برای حفظ آبرو صرف شود.امام رضا(ع)از روضه بحار
naskhm79.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
شجاعترین مردم کسی است که بر هوس خویش تسلط یابد.رسول اکرم(ص)از نهج الفصاحه
naskhm81.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5