قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار خوشنویسی اساتید و هنرمندان نسخ و ثلث معاصر ایران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نسخ و ثلث معاصر

گروه عمومی · 115 کاربر · 263 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
آهستگی در کردار،انسان را از لغزش باز می دارد.امام علی(ع)
naskhm13.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بزرگترین مصیبت ها نادانی است.امام علی(ع)
naskhm12.jpg
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
باسلام/مشاقی مورخه 95/2/10
باتقدیم احترام/هدیه به اساتید ویکایک اعضای محترم کلک خیال بویژه سرور عزیزم جناب آقای استاداعتمادیان،پیشاپیش روز معلم بر همه شما معلمین بزرگوار خودم مبارک باد/فدای شما
210.jpg 211.jpg 212.jpg 213.jpg 214.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام /مشاقی مورخه95/2/9
تقدیم به اساتید عزیزم
11.jpg 55.jpg 252.jpg 556.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
باسلام حضوراساتید ارجمندم/مشاقی بداهه 95/2/5/
تقدیم به شما
ثلث من5295.jpg ثلث من6295.jpg ثلث من 5295 دو.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
شیث آبادگر
شیث آبادگر
فهم و فراست نشانه دانش است.امام علی (ع)
naskhm10.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
خط نسخ:از سخنان گهربار امام علی (ع)
naskhm9.jpg
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام وارادت حضور اساتید عزیز مشاقی امشب95/1/29 فدای شما /راهنمایی ونظرات شما بسیار برایم مفید است /ممنونم
ثلث خودم40.jpg ثلث خودم41.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
صفحات: 12 13 14 15 16