قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار خوشنویسی اساتید و هنرمندان نسخ و ثلث معاصر ایران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نسخ و ثلث معاصر

گروه عمومی · 115 کاربر · 258 پست
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
مشاقی 95/2/18متون آزمون ثلث رده ممتاز برخی سالها
ویکی ازمدلهای پیشنهادی جهت استفاده هنرجویان محترم درآزمون/
ثلث60.jpg ثلث61.jpg ثلث62.jpg ثلث64.jpg ثلث65.jpg آزمونثلثحکمت1.jpg آزمونثلث حکمتی.jpg آزمونثلثحکمتی2.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
شیث آبادگر
شیث آبادگر
میان دو مرد منشینید مگر با اجازه آنها.رسول اکرم(ص)
naskhm15.jpg
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
باسلام مشاقی ثلث دیشب................./
محمد2.jpg محمد1.jpg سطر عربی.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
شیث آبادگر
شیث آبادگر
آهستگی در کردار،انسان را از لغزش باز می دارد.امام علی(ع)
naskhm13.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بزرگترین مصیبت ها نادانی است.امام علی(ع)
naskhm12.jpg
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
باسلام/مشاقی مورخه 95/2/10
باتقدیم احترام/هدیه به اساتید ویکایک اعضای محترم کلک خیال بویژه سرور عزیزم جناب آقای استاداعتمادیان،پیشاپیش روز معلم بر همه شما معلمین بزرگوار خودم مبارک باد/فدای شما
210.jpg 211.jpg 212.jpg 213.jpg 214.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام /مشاقی مورخه95/2/9
تقدیم به اساتید عزیزم
11.jpg 55.jpg 252.jpg 556.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
باسلام حضوراساتید ارجمندم/مشاقی بداهه 95/2/5/
تقدیم به شما
ثلث من5295.jpg ثلث من6295.jpg ثلث من 5295 دو.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
صفحات: 11 12 13 14 15