قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آثار خوشنویسی اساتید و هنرمندان نسخ و ثلث معاصر ایران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نسخ و ثلث معاصر

گروه عمومی · 115 کاربر · 258 پست
شیث آبادگر
شیث آبادگر
بزرگترین گناهان،دوستی دنیا است.امام علی(ع)از غررالحکم
naskhm42.jpg
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام بر روح خدا
95/3/15
ثلث من 95.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سلام مشاقی ثلث95/3/15-
متن آزمون ثلث فوق ممتاز کتیبه آزاد
من عمل بالحق نجا
روح الله.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
شیث آبادگر
شیث آبادگر
هر کس بیهوده گویی بر او چیره شود،عقلش تباه گردد.امام علی(ع)از غررالحکم
naskhm40.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
محمد
naskhm39.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نادانی در انسان زیانش از خوره در بدن بیشتر است.امام علی(ع) از غررالحکم
naskhm37.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
همنشین بد مانند پاره ایست از آتش.امام علی(ع)
naskhm36.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
گواراترین زندگی دور افکندن تکلف است.امام علی(ع)
naskhm35.jpg
صفحات: 8 9 10 11 12