قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
کارشناس رشته ی زبان وادبیات فارسی هستم،آموزش خوشنویسی راتامرحله ی ممتازطی کردم،وموفق به قبولی درآزمون شکسته نستعلیق وکتابت ممتاز شدم وامیدوارم بتوانم خط نستعلیقم رانیزباموفقیت به پایان برسانم

مشخصات

موارد دیگر
مهدیه نافعی
زن

بدون پست

MAHDIYE هنوز پستی ارسال نکرده