قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دوستانی که تمایل به خط تحریری دارند می توانند آثار خود را در این گروه قرار دهند

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط تحریری

گروه عمومی · 129 کاربر · 188 پست
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-
814711609_113892_15351971987364872494.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
چون به وقت رنج و محنت زود می یابی درش...باز گویی او کجا درگاه او را باب کو
814726344_136026_6365097646366224911.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
چون ملک ساخته خود را به پرو بال دروغ...همه دیوند که ابلیس بود مهترشان
816206953_97048_5957523852433973314.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-@};-
421332445_32209_17169136855139445313.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-@};-@};-
814724883_77942_7374696674780258814.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-@};-
814501343_111723_15571048939264549169.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
صفحه شخصی در اینستاگرام@};-@};-
815903190_88731_16446685348936653723.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-@};-
816206195_41769_9545144768036645858.jpg
صفحات: 4 5 6 7 8
DB Queries: 46 (0.3142s) | CACHE Queries: 29 (0.0024s) | Script Execution Time: 0.372 | Memory usage: 1.22MB | Server Load Average: 0.37, 0.3, 0.25