قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دوستانی که تمایل به خط تحریری دارند می توانند آثار خود را در این گروه قرار دهند

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط تحریری

گروه عمومی · 128 کاربر · 193 پست
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-
421227079_50351_15458407495059243649.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-
421230911_47872_14355637959447731560.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-
814738901_116542_12965438854555232069.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-
814702415_116868_8092459201777389502.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-
814711609_113892_15351971987364872494.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
چون به وقت رنج و محنت زود می یابی درش...باز گویی او کجا درگاه او را باب کو
814726344_136026_6365097646366224911.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
چون ملک ساخته خود را به پرو بال دروغ...همه دیوند که ابلیس بود مهترشان
816206953_97048_5957523852433973314.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-@};-
421332445_32209_17169136855139445313.jpg
صفحات: 4 5 6 7 8