قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دوستانی که تمایل به خط تحریری دارند می توانند آثار خود را در این گروه قرار دهند

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

خط تحریری

گروه عمومی · 128 کاربر · 187 پست
علی خیرجو
علی خیرجو
اصول خودکار نویسی: فقط با یک حرکت خودکار کلمات تحریر میشود و به هیچ وجه جاهای پهن که قوت میگن با نوک خودکار پر نمیشود...جاهای قوت با فشار خودکار ایجاد میشود و جاهای نازک که ضعف میگن با اشاره خودکار نوشته میشود.بعضی هنرجویان جاهای قوت رو با نوک خودکار پر میکنن در واقع نقاشی خط انجام میدن این روش اصول خودکار نویسی نیست...تنظیم به موقع فشار خودکار جهت ایجاد قوت و ضعف کلمات زیبایی خاصی در خط تحریری دیده میشود واقعا لذت بخش هست در عین حال کار سخت و دشواریست.نوشتن بعضی کلمات با خودکار آزار دهنده است ولی اگر بر دستانت غلبه کند بی شک تحریر میگردد...این سبک فقط تمرین مکررات میخواهد تا به پختگی دست برسید و قالب کلمات در دستانت شکل میگیرد.و نوع و جنس کاغذ و خودکار مهم نیست با هر نوعش میتوان تحریر کرد.
1452583871298109_large.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-
421227079_50351_15458407495059243649.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-
421230911_47872_14355637959447731560.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-
814738901_116542_12965438854555232069.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-
814702415_116868_8092459201777389502.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
@};-
814711609_113892_15351971987364872494.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
چون به وقت رنج و محنت زود می یابی درش...باز گویی او کجا درگاه او را باب کو
814726344_136026_6365097646366224911.jpg
علی خیرجو
علی خیرجو
چون ملک ساخته خود را به پرو بال دروغ...همه دیوند که ابلیس بود مهترشان
816206953_97048_5957523852433973314.jpg
صفحات: 3 4 5 6 7
DB Queries: 52 (0.1699s) | CACHE Queries: 34 (0.002s) | Script Execution Time: 0.202 | Memory usage: 1.23MB | Server Load Average: 0.09, 0.07, 0.05