قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
به یاری خداوند و تلاش دوستان و اساتید بزرگوار دراین گروه به بررسی ، آموزش و بیان نکات ظریف و پنهان کتابت خواهیم پرداخت...

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کتابت

گروه عمومی · 58 کاربر · 33 پست
@abbasalimehrabi عضو گروه شد. 1397/08/17 - 21:40
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کتابت:به قلم استاد محمد سلحشور
salahshor2.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کتابت نستعلیق:به رقم استاد میرزا احمد نیریزی(ره)
neirizi1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کتابت:به قلم میرزا زین العابدین(ملک الخطاطین)روزنامه شرافت
malekolkhatatein1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کتابت:به قلم استاد کیخسرو خروش
khorosh3.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کتابت:به قلم استاد عمادالکتاب(ره)
seifi1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
کتابت :به قلم اویس وفسی
oveis1.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نامه میرزا غلامرضا اصفهانی(ره) به ناصرالدین شاه:به خط استاد عبدالله فرادی(ره)
foradi1.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5