قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ازسال1360 شروع به تمرین واكنون به شیوه ی استاد غلامحسین اميرخاني ادامه وازشاگردان وعلاقمندان سبک نگارش نستعلیق ايشان هستم كه در تيرما ه (1391)موفق به اخذگواهينامه فوق ممتاز ازدستان مبارك ايشان گرديدم واكنون عضوي كوچكي از مدرسين انجمن خوشنويسان اراك ميباشم/hekmati330@yahoo.com

مشخصات

موارد دیگر
سيد محمدحكمتي
136 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(54 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
نقل بسم الله الرحمن الرحیم از اثر استاد الاساتید آقای امیرخانی (حفظه الله تعالی)
بسم.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
آزمون نسخ عالی-دی 95
نسخ عال.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
آزمون چلیپا عالی-دی 95
چل عال.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
آزمون ثلث ممتاز -دی 95
ثل مم.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
آزمون ثلث عالی-دیماه 95
ثل عال.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
آزمون چلیپا نستعلیق ممتاز- دی95
چل ممتاز.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
نسخ دوره ممتاز دیماه 95
نسخ1.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
سيد محمدحكمتي
سيد محمدحكمتي
سیاه مشق :مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک....دوسه روزی قفسی ساخته اند از بد نم
اجرا 95/10/29
مرغ.jpg
مااختیار خود را تسلیم عشق کردیم/
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DB Queries: 66 (0.29s) | CACHE Queries: 53 (0.0033s) | Script Execution Time: 0.333 | Memory usage: 2.49MB | Server Load Average: 0.66, 0.45, 0.32