قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هنر جوی دوره فوق ممتاز نزد آقای صفر گالشی

مشخصات

موارد دیگر
مهدی دیارمند
29 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

مهدی دیارمند
مهدی دیارمند
انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت ...
nairizi.jpg
مهدی دیارمند
مهدی دیارمند
کتاب دعای کمیل و ادعیه دیگر بخط میرزا احمد نیریزی (ره) [فایل]
مهدی دیارمند
مهدی دیارمند
دعای دوازده امام بخط میرزا احمد نیریزی
LrrImageView2.jpg
مهدی دیارمند
مهدی دیارمند
عشق ...
vesal 3.jpg
مهدی دیارمند
مهدی دیارمند
میرزا احمد نیریزی علیه الرحمة
3 (2).jpg
مهدی دیارمند
مهدی دیارمند
دعای احتجاب و ادعیه دیگر بخط میرزا احمد نیریزی علیه الرحمة
docu0003.jpg docu0004.jpg docu0005.jpg docu0006.jpg docu0007.jpg docu0009.jpg docu0010.jpg docu0011.jpg docu0012.jpg docu0013.jpg
مهدی دیارمند
مهدی دیارمند
چلیپای رضوی -- اثر آقای صفر گالشی (استاد عزیزم) حائز رتبه سوم جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در مشهد مقدس . برای ایشان قلمی دوّار و توفیقی پایدار آرزومندم.
razavi -2-3-4.jpg
مهدی دیارمند
مهدی دیارمند
سیاه مشقی چند وجهی از استاد جباری حفظه الله تعالی --- ز تو گر تفقد و گر ستم ...
o-jabbari.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5