قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

صنایع دستی

گروه عمومی · 22 کاربر · 19 پست
مصطفی
مصطفی
سلام
همانا حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
شماره 25.jpg
@abbasalimehrabi عضو گروه شد. 1397/08/18 - 20:31
شیث آبادگر
شیث آبادگر
تابلوی چوبی برش لیزری از خط ثلث استاد حامد(ره) توسط یکی از هنرمندان ترکیه
142.jpg
مصطفی
مصطفی
سلام
نمایش خط استاد علی شیرازی بوسیله مشبک چوب، بدون استفاده از ابزار برقی
21 شماره.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
رحل قرآن:چوب گردو
70.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
قاشق و چنگال چوبی
71.jpg
مصطفی
مصطفی
سلام
نمایش خط استاد داود نیکنام‬‎ بوسیله مشبک چوب، بدون استفاده از ابزار برقی
شماره 31.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نمونه قاشق ظریف چوبی ساخته حقیر
414.jpg
صفحات: 1 2 3