قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

صنایع دستی

گروه عمومی · 21 کاربر · 14 پست
مصطفی
مصطفی
سلام
نمایش خط استاد داود نیکنام‬‎ بوسیله مشبک چوب، بدون استفاده از ابزار برقی
شماره 31.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
نمونه قاشق ظریف چوبی ساخته حقیر
414.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
رحل قرآن ساخته شده با چوب گردو.دو روز روی این اثر کار نمودم
41.jpg
مصطفی
مصطفی
سلام
نمایش خط استاد شیرازی بوسیله مشبک چوب، بدون استفاده از ابزار برقی
شماره 6.jpg
مصطفی
مصطفی
سلام
نمایش خط استاد سياوش حسينی بوسیله مشبک چوب، بدون استفاده از ابزار برقی
شماره 28.jpg
مصطفی
مصطفی
سلام
نمایش خط استاد شیرازی بوسیله مشبک چوب، بدون استفاده از ابزار برقی
(با سپاس فراوان از لطف و راهنمایی جناب اعتمادیان)
شماره 5.jpg
سروش
سروش
قسمتم نیستی ای سینی میناکاری.
که منم کاسه ی از رنگ و لعاب افتاده.
در پی ات می دوم و کودکی ام کفش به دست.
و تو آن دسته گل تازه به آب افتاده...
صبر کن دسته گل تازه به آب افتاده!
زندگی پشت سرت از تب و تاب افتاده
شعر نو از علی صفری
میناکاری- اثر خودم
2.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
لیوان چوبی ساخته شده با چوب درخت آزاد
267.jpg
صفحات: 1 2