قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اين گروه علاقمندان وآثاراستاداخوین است که جهت درج آثار استاد عباس اخوين ايجاد شده است.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

استاد عباس اخوین

گروه عمومی · 167 کاربر · 217 پست

ارسالهای استاد عباس اخوین

شیث آبادگر
شیث آبادگر
استاد عباس اخوین [فایل]
6363.jpg
شیث آبادگر
شیث آبادگر
استاد عباس اخوین [فایل]
7878.jpg
مهدی بحری
مهدی بحری
pdf از سرمشق های استاد اخوین [فایل]
شهرام
شهرام
یک کلیپ از تعلیم استاد اخوین ( احتمالا مربوط به اواخر دهه 50 می باشد) [فایل]
سعیدجلالی فر
سعیدجلالی فر
گفتگو با استاد عباس اخوین به بهانه برپایی نمایشگاه اخیراستادبه نام (کرشمه های خط) [فایل]
دریغ که متاع هنرراخریدارنیست.
DB Queries: 89 (0.935s) | CACHE Queries: 82 (0.0248s) | Script Execution Time: 1.085 | Memory usage: 1.48MB | Server Load Average: 0.21, 0.28, 0.3