قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اين گروه علاقمندان وآثاراستاداخوین است که جهت درج آثار استاد عباس اخوين ايجاد شده است.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

استاد عباس اخوین

گروه عمومی · 167 کاربر · 219 پست
شهرام
شهرام
خلاف راستی باشد خلاف رای درویشان
33.jpg
شهرام
شهرام
آن به که در این زمانه گم گیری دوست
1285435865_aza-fakher6-26.jpg
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
تا روح را راحت باشد تادردها یابد شفا
7.jpg
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
سطوری از استاد گرامی
8.jpg
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
دل مجروح من
3.jpg
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
قلندران حقیقت
6.jpg
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
اختتامیه نمایشگاه صبا
IMG_1953.jpg
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
سرمشقی از استاد
Picture 008-1.jpg
صفحات: 5 6 7 8 9