قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اين گروه علاقمندان وآثاراستاداخوین است که جهت درج آثار استاد عباس اخوين ايجاد شده است.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

استاد عباس اخوین

گروه عمومی · 166 کاربر · 218 پست
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
سطوری از استاد گرامی
8.jpg
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
دل مجروح من
3.jpg
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
قلندران حقیقت
6.jpg
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
اختتامیه نمایشگاه صبا
IMG_1953.jpg
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
سرمشقی از استاد
Picture 008-1.jpg
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
سطری از استاد
4.jpg
شهرام
شهرام
اثر زیبایی از استاد
887.jpg
مجید
مجید
دلبر برفت و ......
دلبر برفت.jpg
صفحات: 5 6 7 8 9