قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اين گروه علاقمندان وآثاراستاداخوین است که جهت درج آثار استاد عباس اخوين ايجاد شده است.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

استاد عباس اخوین

گروه عمومی · 167 کاربر · 219 پست
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد اخوین......
akhavein1.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد اخوین سال 67...
akhavein.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
ebrahim
ebrahim
سطری زیبا از استاد اخوین

دلهای خسته را زکرم مرهمی فرست [لینک]
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد اخوین...
akhavein002.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
سروش
سروش
@KHamoosh : از دوستان کلک کسی میتونه در مورد مرکب و مرکب برداری در قطعات استاد اخوین توضیح بده ؟
سروش
سروش
اثر محمد جواد زاده از شاگردان استاد اخوین
2013-03-18 12.09.30.jpg
سروش
سروش
اثر استاد اخوین
2013-03-18 12.16.45.jpg 2013-03-18 12.16.45.jpg
سروش
سروش
اثر بسیار زیبا از استاد اخوین
2013-03-18 12.12.28.jpg
صفحات: 4 5 6 7 8