قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اين گروه علاقمندان وآثاراستاداخوین است که جهت درج آثار استاد عباس اخوين ايجاد شده است.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

استاد عباس اخوین

گروه عمومی · 167 کاربر · 218 پست
رضا  اعتمــــــــادیان
رضا اعتمــــــــادیان
یک کار زیبا از استاد اخوین
533547_362589187171482_47455828_n.jpg
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی ........ دل بی تو بجان آمد وقتست که باز آیی
رضا  اعتمــــــــادیان
رضا اعتمــــــــادیان
چلیپایی زیبا از استاد اخوین که جناب ولیپور محبت کرده بودند و ارسال کردند
به جهت اینکه در گروه نبود و امکان جذف پست میرفت آنرا دوباره ارسال کردم
@valiour
1392452569396305_orig.jpg
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی ........ دل بی تو بجان آمد وقتست که باز آیی
ایران
ایران
رفیـق یکدله غــــــمخوار و یار باید و نیست
فغان چـه ها که دراین روزگار باید و نیست
دگر فریب کهن دوســـــــتان به هرزه مخور
که این شراب کهن بی خمار باید و نیست
چـــــراغ تجربه افـــــــروز زان که در بر عقل
نشان بد منشان آشــــکار باید و نیست...

استاد اخوین.
1174749_709338185765636_959487567_n.jpg
سعیدجلالی فر
سعیدجلالی فر
باکسب اجازه ازجناب آقای ولی پورعزیزجهت ارسال درگروه
1387217271489060_orig.jpg
دریغ که متاع هنرراخریدارنیست.
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد اخوین....
akhavein.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد اخوین......
akhavein1.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد اخوین سال 67...
akhavein.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
ebrahim
ebrahim
سطری زیبا از استاد اخوین

دلهای خسته را زکرم مرهمی فرست [لینک]
صفحات: 3 4 5 6 7
DB Queries: 124 (0.5217s) | CACHE Queries: 81 (0.0051s) | Script Execution Time: 0.583 | Memory usage: 2.84MB | Server Load Average: 0.48, 0.32, 0.2