قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اين گروه علاقمندان وآثاراستاداخوین است که جهت درج آثار استاد عباس اخوين ايجاد شده است.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

استاد عباس اخوین

گروه عمومی · 167 کاربر · 217 پست
رضا  اعتمــــــــادیان
رضا اعتمــــــــادیان
یک کار زیبا از استاد اخوین
533547_362589187171482_47455828_n.jpg
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی ........ دل بی تو بجان آمد وقتست که باز آیی
رضا  اعتمــــــــادیان
رضا اعتمــــــــادیان
چلیپایی زیبا از استاد اخوین که جناب ولیپور محبت کرده بودند و ارسال کردند
به جهت اینکه در گروه نبود و امکان جذف پست میرفت آنرا دوباره ارسال کردم
@valiour
1392452569396305_orig.jpg
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی ........ دل بی تو بجان آمد وقتست که باز آیی
سعیدجلالی فر
سعیدجلالی فر
باکسب اجازه ازجناب آقای ولی پورعزیزجهت ارسال درگروه
1387217271489060_orig.jpg
دریغ که متاع هنرراخریدارنیست.
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد اخوین....
akhavein.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد اخوین......
akhavein1.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد اخوین سال 67...
akhavein.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
ebrahim
ebrahim
سطری زیبا از استاد اخوین

دلهای خسته را زکرم مرهمی فرست [لینک]
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد اخوین...
akhavein002.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
صفحات: 3 4 5 6 7
DB Queries: 97 (1.4568s) | CACHE Queries: 56 (0.0097s) | Script Execution Time: 1.601 | Memory usage: 1.43MB | Server Load Average: 0.6, 0.45, 0.34