قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اين گروه علاقمندان وآثاراستاداخوین است که جهت درج آثار استاد عباس اخوين ايجاد شده است.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

استاد عباس اخوین

گروه عمومی · 167 کاربر · 217 پست
رضا  اعتمــــــــادیان
رضا اعتمــــــــادیان
چلیپایی زیبا از استاد اخوین که جناب ولیپور محبت کرده بودند و ارسال کردند
به جهت اینکه در گروه نبود و امکان جذف پست میرفت آنرا دوباره ارسال کردم
@valiour
1392452569396305_orig.jpg
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی ........ دل بی تو بجان آمد وقتست که باز آیی
ایران
ایران
رفیـق یکدله غــــــمخوار و یار باید و نیست
فغان چـه ها که دراین روزگار باید و نیست
دگر فریب کهن دوســـــــتان به هرزه مخور
که این شراب کهن بی خمار باید و نیست
چـــــراغ تجربه افـــــــروز زان که در بر عقل
نشان بد منشان آشــــکار باید و نیست...

استاد اخوین.
1174749_709338185765636_959487567_n.jpg
سعیدجلالی فر
سعیدجلالی فر
باکسب اجازه ازجناب آقای ولی پورعزیزجهت ارسال درگروه
1387217271489060_orig.jpg
دریغ که متاع هنرراخریدارنیست.
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد اخوین....
akhavein.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد اخوین......
akhavein1.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد اخوین سال 67...
akhavein.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
ebrahim
ebrahim
سطری زیبا از استاد اخوین

دلهای خسته را زکرم مرهمی فرست [لینک]
مجید مختاری
مجید مختاری
استاد اخوین...
akhavein002.jpg
صبر و انتظار قرار دل از من ربوده
صفحات: 3 4 5 6 7
DB Queries: 111 (0.5041s) | CACHE Queries: 63 (0.0046s) | Script Execution Time: 0.553 | Memory usage: 2.78MB | Server Load Average: 0.14, 0.13, 0.09