قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
اين گروه علاقمندان وآثاراستاداخوین است که جهت درج آثار استاد عباس اخوين ايجاد شده است.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

استاد عباس اخوین

گروه عمومی · 167 کاربر · 218 پست
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
کتابتی از استاد اخوین وبا اجازه مدیر گروه
عدم 016.jpg
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
استاد اخوین
18991635.jpg
شهرام
شهرام
کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت ( خط زیبایی از استاد در سال 67
اخوین.jpg
شهرام
شهرام
برگی از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری بخط استاد عباس اخوین.
587.jpg
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
اصل این اثر نزد اینجانب میباشد /امید است مورد استفاده قرار گیرد./کاری از استاد اخوین
عدم 005.jpg
شهرام
شهرام
قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس ( اندازه اصلی 24*13 ) تاریخ نگارش سال 1368
akhavein1.jpg
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
پوستر نمایشگاه اساتید در سال های دور /خط استاد و طراحی پوستر اینجانب واستاد گرامی
IMG_0006.jpg
علی حسین ولی پور
علی حسین ولی پور
دوسطری از استاد
IMG_1936.jpg
صفحات: 12 13 14 15 16
DB Queries: 123 (0.5076s) | CACHE Queries: 75 (0.0024s) | Script Execution Time: 0.561 | Memory usage: 1.52MB | Server Load Average: 0.38, 0.27, 0.31