قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
از آدم هاي شيطان صفت بپرهيزيد كه فتنه ها به سر دارند

مشخصات

موارد دیگر
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
990 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

سيــــد عـــــادل رضــــوی:

سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
اجتماع مرمتگران در مسجد مورک دهدشت(ادامه توضيحات در ديدگاه)
Image94797.jpg
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
مسجد جامع دهدشت
مسجد جامع دهدشت.jpg
دیدگاه · 1391/04/26 - 10:56 در کتیبه ·
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
مسجد جامع تبریز3
1_IMG_9281.jpg
دیدگاه · 1391/04/26 - 01:44 در کتیبه ·
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
مسجد جامع تبریز2
1_IMG_9256.jpg
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
مسجد جامع تبریز1
1_IMG_9251.jpg
دیدگاه · 1391/04/26 - 01:19 در کتیبه ·
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
میدان نقش جهان
میدان نقش جهان که در آن دو مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد شاه قرار دارد..jpg
دیدگاه · 1391/04/26 - 01:18 در کتیبه ·
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
مسجد شیخ لطف‌الله1
مسجد شیخ لطف‌الله.jpg
دیدگاه · 1391/04/26 - 01:10 در کتیبه ·
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
مسجد جامع يزد5
مسجد جامع يزد5.jpg
دیدگاه · 1391/04/26 - 01:05 در کتیبه ·
صفحات: 4 5 6 7 8