قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
از آدم هاي شيطان صفت بپرهيزيد كه فتنه ها به سر دارند

مشخصات

موارد دیگر
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
990 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

سيــــد عـــــادل رضــــوی:

سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
دست خط
435453.jpg
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
دست خط عماد الكتاب 3
21323.jpg
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
دست خط عماد الكتاب 2
1333.jpg
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
دست خط آقاي عماد الكتاب در اين http://www.kelkkhial.com/view/post:595371 و http://www.kelkkhial.com/view/post:595374 و http://www.kelkkhial.com/view/post:595375 موجود مي باشد * با تشكر
~~~.gif
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
دست خط عماد الكتاب 1342
434.jpg
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
دست خط امیر نظام گروسی 2
emadreza92.jpg
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
دست خط امیر نظام گروسی 1
emadreza91.jpg
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
با سلامـ / نمونه هايي از خط تحريري و تحريري تركيبي(شكسته و ...) با حركت هاي جديد در گروه http://www.kelkkhial.com/Handwriting موجود مي باشد* با تشكر
~~~.gif
صفحات: 13 14 15 16 17