قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
از آدم هاي شيطان صفت بپرهيزيد كه فتنه ها به سر دارند

مشخصات

موارد دیگر
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
990 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

سيــــد عـــــادل رضــــوی:

سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
دست خط مرحوم استاد بخت شکوهی 7
استاد بخت شكوهي 7.jpg
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
دست خط مرحوم استاد بخت شکوهی 6
استاد بخت شكوهي6.jpg
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
دست خط مرحوم استاد بخت شکوهی 5
استاد بخت شكوهي5.jpg
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
دست خط مرحوم استاد بخت شکوهی 4
استاد بخت شكوهي4.jpg
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
دست خط مرحوم استاد بخت شکوهی 3
bakhtshokohitahrir8.jpg
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
دست خط مرحوم استاد بخت شکوهی 2
bakhtshokohitahrir7.jpg
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
دست خط استاد بخت شكوهي در اين http://www.kelkkhial.com/view/post:595402 و http://www.kelkkhial.com/view/post:595451 و http://www.kelkkhial.com/view/post:595452 موجود مي باشد روحش شاد.
~~~.gif
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
سيــــد عـــــادل رضــــوی:
دست خط مرحوم استاد بخت شکوهی
bakhtshokohitahrir4.jpg
صفحات: 12 13 14 15 16