قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گروه خوشنویسان خارج از ایران .
این خوشنویسان که در خارج از میهن عزیزمان زندگی میکنند میتوانند آثارشان را در این گروه به اشتراک بگذارند .

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کلک خیال خارج از ایران

گروه عمومی · 13 کاربر · 147 پست

ارسالهای کلک خیال خارج از ایران

شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
جاویدفرهاد
ازکدام آدمِ بی‌درد حکایت بکنیم
تاکجا ازغمِ نامرد شکایت بکنیم
آخرای‌یار بیا قصه‌ی اندوهِ مرا
کمی درصفحه‌ی احساس روایت بکنیم
بادها عربده جویند و تبرها بردست
پس بیا ازگلِ بیچاره حمایت بکنیم!
رویِ لب‌ها" کمکی" *عطرِترّنم بزنیم
اندکی بوسه و لبخند عنایت بکنیم
باغ آزرده شده دوست ببین باید ما
خاطرِنازکِ یک ساقه رعایت بکنیم
با تغزل لای احساس بپیچیم وسپس
عشق را سمتِ خیالات هدایت بکنیم
اندکی لبخند.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
پیشاپیش عید برای همۀ دوستان مبارک
باوجود این‌که غم داریم، باید عید کرد
لااقل یک‌چند روزی بر خوشی تأکید کرد
با وجود این‌که این ویرانه جای گریه است
با دروغی هم شده از خنده‌ها تقلید کرد
فکر کن این‌روزها فلم‌اند و تو بازیگری
کارگردان گفته باید خنده را تشدید کرد
گرچه از سیمای مان دیریست شادی گم شده
لااقل این‌روزها باید نظر تجدید کرد
از لبان تلخ مان که راویان داغ ماست
جای واویلای دیگر، بوسه‌یی تولید کرد
پاک کن از چشم‌هایت اشک‌های خسته را
با وجود این‌که غم داریم، باید عید کرد
نجیب بارور
ادامه ... با وجود اینکه.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
خطی از رمضان سال پار
FB_IMG_1466392910049.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
به گمانم که اسکنر هم روزه دار بود هر چه کوشش کردم نشد که نشد
زان باده.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
غزلي در انتظار
منتظرمانده ام تا كه پيامى برسد
خبر از پنجره ى صبح به شامى برسد
كوچه غوغابكند، خانه چراغان بشود
تك تك پا شود و... بانگ سلامى برسد
چقدر بوسه كه بر روي لبم گشته قطار
به اميدى كه مگر، لام به لامى برسد!
تشنه ام، تشنه ام و منتظر دورانم
نوبتم تامگر از دَور، به جامى برسد؟
چه شود اين كه اگر خسته دلِ گم نامى
به هواي گل روى تو به نامى برسد؟
پخش كردم همه جاعطرغزل هايم را
كز نسيمى به حواليى مشامى برسد
سوختن مى طلبد، داغ دلى مى خواهد
تا سزاوار شود لب به كلامى برسد
ادامه ... تک تک.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
جناب استاد سخا
سخت غمگين شده اين پنجره را بايد شُست
و پُراز دغدغه است، كركره را بايد شست
تا افق آيينه را پاك تماشا بكند
بانگاه دگرى منظره را بايد شست
ماهى از حنجره جوى به من مى گويد
شرشر آب كم است، شرشره را بايد شست
تاكه شاداب تَرَك، بال به شادى بزند
زير فواره ى گُل، شبپره را بايد شست
ديگر ازخشكى آواز خودم دلگيرم
بازكن پنجره را، خرخره را بايد شست!
پسته و فندق و بادام ترى مى خواهم
شب خُشكى ست بيا! شبچره را بايد شست
زير باران دوگيسوى پُر از توفانت
اين شب خسته كن ِ مسخره را، بايد شست
ادامه ... سخت غمگین.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
تمرین امروز بانجیبب بارور
برون بیاورم، این سرپناه کافی نیست
جگر برون کشم این‌بار، آه کافی نیست
به‌خواب دیده‌ام، ابلیس سجده کرد به‌من
برای یوسف این خواب، چاه کافی نیست
«پُل‌صراط» که از موی نازک است، بماند
رسیدنم به‌تو با شاهراه کافی نیست
برای منطق این بحث خنده کم آورد
به‌ ساده‌لوحیِ ما قاه‌قاه کافی نیست
برای یوسف.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
بانو حمیرا نکهت دستگیر زاده
سفر کن با من ای دریای چشمت در دلم جاری
سفر از دره های قصه های تلخ تکراری
هوای تازه می خواهد پرستوی خیال من
پر پاک سفر کردن هوای صبح بیداری
دلم از تنگی این روز های تیره می گیرد
تو می گفتی برایم می روی خورشید می آری
تو هم رفتی و پاییدی میان لحظه های شب
به شب خو کردی و خورشید را افسانه پنداری
بیا از خانۀ ابری برون آریم باران را
بیا کز لانۀ امید خورشیدی برون آری
سفر کن از تن پوسید ۀگی ها تا روان من
تو ابری در بیابان صدایم خوب می باری
تو میگفتی.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
صفحات: 6 7 8 9 10