قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گروه خوشنویسان خارج از ایران .
این خوشنویسان که در خارج از میهن عزیزمان زندگی میکنند میتوانند آثارشان را در این گروه به اشتراک بگذارند .

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کلک خیال خارج از ایران

گروه عمومی · 14 کاربر · 166 پست

ارسالهای کلک خیال خارج از ایران

شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
غزلی زیبا از جناب وثوق
بیـا که بر سر قول و قـرار برگردیــم
بـه خیر مقـدم نـاز بهـار بـرگردیـم
و یـاد مستـی آهنـگ آب داد کنیـم
بــه درس اول آمــوزگار بـر گردیـم
اگر چـه آیینـه‌ی روزگـار خـونینیـم
بـه مشـق خنده‌ی باغ انار بـرگردیـم
دوبـاره هم سبـق خوب لاله‌ها باشیـم
ز آزمـون وفـا ، رستـگار بـرگردیــم
گمان کنیم که ما را همیشه می خوانند
بـه سـاده لوحی سنگ مزار برگردیـم
شکـار خوشدل رگبار وعده‌ها بودیـم
بـه سـر سـلامتـی انتظـار برگـردیم
ورق بـه کـام دل صبحدم اگر برگشت
قـرار وعـده‌ی آنشـب قـرار برگردیم
فضـا گرفته ، سفینه اسیر ، دلها سنگ
دعـا کنیـد بـه سوی مدار بـرگـردیم
ادامه ... گمان کنیم.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
دشنه کیست که زخم اش به دل خسته ما/این همه پر اثر واین همه کاری شده است
دشنه کیست.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
خط ثلث، نسخ و دیوانی جلی: استادمحمد اسماعیل صدیقی
12670083_10205779826801402_2932334260593572980_n.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
غزلی زیبا از جناب سخا
آی نبیره ی هنر!
لب چه گــَزی؟ دگر مَگــَز، داد بزن سخن بگو
نعره بکش که بشکند، وحشت گنگ گفتگو
دیده گُشا ستم ببین، باغ نگر، چمن ببین
هرزه گی زغن ببین، وا اسفا! تفو تفو!
دزد ببین عسس شده، مضحکه دادرس شده
بیم حریم خویش را، رو به کجا کنم؟ بگو
رشته کجا و تارکو؟ چاره ی اعتبار کو ؟
دامن چاک خاک را، با چه کنم کنون رفو ؟
چشمه پر ازعفن نگر، جوی لجن لجن نگر
شوق نمازو... من نگر، وای کجا کنم وضو ؟
آی نبیره ی هنر! خامه منه به زیر سر
پهنه ی گُنگ ما نگر، بال بده به گفتگو
ادامه ... نعره بکش.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
این خط ونشان غزلی زیبا از جناب سخا
اي خاك بربلنديي بالاي پست تان
نفرين برصلابت غرق شكست تان
با مويه هاي داغدلان رقص مي كنند
دربزم هاي هرشبه، چشمان مست تان
ازما قيام ما به شما داده تاج وتخت
برما چه داده است قيام ونشست تان؟!
ما دست هاي مان همه خالي ز دستْرنج
اماكليد گنج خزاين به دست تان
دار وُ ندارما، همه گي سوخت، سوخت، سوخت
درشعله ها شهوت قدرت پرست تان
مارا كه داده ايد فريب، اين خط و نشان
داديد گر فريب ِ خدا، مُزد شست تان!
ماراکه.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
.......
دو ابرویت.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
امروز با صایب
ریشه نخل کهن سال از جوان افزونترست/بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را
ریشه نخل کهن.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
تمرین امروز با حافظ
ای مگس.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
صفحات: 11 12 13 14 15