قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گروه خوشنویسان خارج از ایران .
این خوشنویسان که در خارج از میهن عزیزمان زندگی میکنند میتوانند آثارشان را در این گروه به اشتراک بگذارند .

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کلک خیال خارج از ایران

گروه عمومی · 14 کاربر · 166 پست

ارسالهای کلک خیال خارج از ایران

شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
از کفر من تا دین تو ، راهی به جز تردید نیست !
دلخوش به فانوسم مکن ، اینجا مگر خورشید نیست ؟...
با حس ویرانی بیا ... تا بشکند دیوار من
چیزی نگفتن بهتر است ، تکرار طوطی وار من
بی جستجو ایمان ما از جنس عادت می شود
حتی عبادت بی عمل وهم سعادت می شود
با عشق آنسوی خطر ، جایی برای ترس نیست
در انتهای موعظه ... دیگر مجال درس نیست
کافر اگر عاشق شود بی پرده مومن می شود
چیزی شبیه معجزه ... با عشق ممکن می شود
001.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
تمرین امروز
001.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
سخا
پیشانی چرا تُرش؟! ز لبخند بگویید
ای تلخ دهانان! کمی از قند بگویید
تقویم جدایی به مرام دل ما نیست
آغوش گشایید و ز پیوند بگویید
تاکلبهی اندوه چراغی بسراید
چشم پدر و قصهی فرزند بگوید
بسیار سخن از قفس و مرغ سرودید
از بال به زندانی دربند بگویید
گرچه به حقیقت سخن نغز ندارید
شادی بدهید تاکه به ترفند بگویید
هر روز سخن از دل بشکسته شنیدم
یک روز به من از دل خرسند بگویید*
چون حافظ آزاده ی ما بر لب جویی
با پند ز آنانی که رفتند بگویید
ادامه ... پیشانی چرا.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
دستم بگیر
FB_IMG_1468476934754.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
جاویدفرهاد
ازکدام آدمِ بی‌درد حکایت بکنیم
تاکجا ازغمِ نامرد شکایت بکنیم
آخرای‌یار بیا قصه‌ی اندوهِ مرا
کمی درصفحه‌ی احساس روایت بکنیم
بادها عربده جویند و تبرها بردست
پس بیا ازگلِ بیچاره حمایت بکنیم!
رویِ لب‌ها" کمکی" *عطرِترّنم بزنیم
اندکی بوسه و لبخند عنایت بکنیم
باغ آزرده شده دوست ببین باید ما
خاطرِنازکِ یک ساقه رعایت بکنیم
با تغزل لای احساس بپیچیم وسپس
عشق را سمتِ خیالات هدایت بکنیم
اندکی لبخند.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
پیشاپیش عید برای همۀ دوستان مبارک
باوجود این‌که غم داریم، باید عید کرد
لااقل یک‌چند روزی بر خوشی تأکید کرد
با وجود این‌که این ویرانه جای گریه است
با دروغی هم شده از خنده‌ها تقلید کرد
فکر کن این‌روزها فلم‌اند و تو بازیگری
کارگردان گفته باید خنده را تشدید کرد
گرچه از سیمای مان دیریست شادی گم شده
لااقل این‌روزها باید نظر تجدید کرد
از لبان تلخ مان که راویان داغ ماست
جای واویلای دیگر، بوسه‌یی تولید کرد
پاک کن از چشم‌هایت اشک‌های خسته را
با وجود این‌که غم داریم، باید عید کرد
نجیب بارور
ادامه ... با وجود اینکه.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
خطی از رمضان سال پار
FB_IMG_1466392910049.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
به گمانم که اسکنر هم روزه دار بود هر چه کوشش کردم نشد که نشد
زان باده.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
صفحات: 8 9 10 11 12