قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گروه خوشنویسان خارج از ایران .
این خوشنویسان که در خارج از میهن عزیزمان زندگی میکنند میتوانند آثارشان را در این گروه به اشتراک بگذارند .

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کلک خیال خارج از ایران

گروه عمومی · 14 کاربر · 171 پست

ارسالهای کلک خیال خارج از ایران

شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
شاید آخرین خطم باشد.
قبای اطلس.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
سپاسمندم از دوستانیکه مشکل سایت را بر طرف نمودند برایشان ارزوی صحتمندی دارم
همصحبت من.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
ملک خدا چو چشم حسود تو تنگ نیست/پای غریب-پای من-ای مرد لنگ نیست
ملک خدا چو.jpg 47125775_10210875226835340_2178265433797296128_n.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
نجیب بارور
لعل ما مشترک‌ است و دو بدخشان داریم
ما دو جسم‌ایم جدا مانده که یک جان داریم
دور کردند مرا از تو که دشمن باشیم
بعد دیدند به‌هم عشق دوچندان داریم
نه به خط‌های سیاسی و سیاست‌بازی‌ست
در دل کابل اگر مهر به تهران داریم
دخت شیراز گلِ تازه به گیسو زده است
با وجودی که خزان است، بهاران داریم
چشم‌هایش دو بخارا دو سمرقند من اند
از لبانش چقدر قند فراوان داریم
رستم از زابل اگر بار دگر می‌آید
هر کجا پا نهد از شوق سمنگان داریم
در ادب‌گاه سخن با دل ویرانه بیا
تا ببینی که در این سینه چه پنهان داریم
هان مگو خواب و خیال است که من می‌گویم
تا که یادی ز قدیم است، خراسان داریم
عاقبت از "من" و "او" ما به میان می‌آید
روی این امر نه تاکید، که ایمان داریم
ادامه ... چشم هایش.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
نا خواسته
ناخواسته.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
داکتر لطیف پدارم
سفر
بس‌که کشتند - و- دریدند چه خون ریز شده‌ست
خنجر فاجعه دیریست، سبک خیز شده‌ست
شاهبازان - و- عقابان همه از دست شدند
جغد این غم‌کده چندی‌ست سحر خیز شده‌ست
تو - و- این آه جگر سوز، کجا خواهی رفت
صبر هم حوصله‌یی داشت، که لبریز شده‌ست
خود خراسانی – و – خورشیدی – و – آوای درخش
باز کوه - و- کمرت مسخر چنگیز شده‌ست
" تو سفر کردی - و - خوبان همه گیسو کندند"
دل سر گشته‌ی ما راهی تبریز شده‌ست
راه صعب است، نفس سوز - و- نفس‌گیر ولی
در افق روزنه‌ای وسوسه انگیز شده‌ست
ادامه ... صبر هم.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
رنگ با هم بودن ما رنگ سبز زنگیست
رنگ با هم بودن.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
لب خشکیده من سخت ترک دیده بیا /که ز گلبوسه ی تو خواهش مرهم دارد
لب خشکیده من.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15