قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گروه خوشنویسان خارج از ایران .
این خوشنویسان که در خارج از میهن عزیزمان زندگی میکنند میتوانند آثارشان را در این گروه به اشتراک بگذارند .

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

کلک خیال خارج از ایران

گروه عمومی · 13 کاربر · 165 پست

ارسالهای کلک خیال خارج از ایران

شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
تار و پود عالم امکان ،به هم پیوسته است/عالمی را شاد کرد آنکس یکدل شاد کرد صائب
عالمی را.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
باید که صدای سنگی ی سنگ شویم /چون آه برون ز سینه ی تنگ شویم
چون آه.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
برای آن که به شب زخم چشم کس نرسد/به یک صدا همگی ان یکاد میخوانند لطیف ناظمی
برای انکه.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
لطفن خبر دهید درختان باغ را /دوران قلع و قمع تبرزن گذشته است
دوران قلع.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
فردوس اعظم شاعر تاجیکستانی
یا شده باری که به اجبار بخندی؟
ماتم زده باشی و به ناچار بخندی؟
از گوشه ی چشمان تو اندوه بریزد
اما به همین صورت غمبار بخندی
در جمع رقیبان سخن از یار تو باشد
اما تو علی ‌رغم غم یار بخندی
سخت است که در سینه غمی داشته باشی
پیش دگران لیك به تکرار بخندی
بهتر که همان لحظه مرا مرگ بگیرد
وقتی که تو دور از من بیمار بخندی
سخت است.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند رونده باش/امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش .ابتهاج
امید هیچ معجزی.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
چه غم که خلق به حسن تو عیب میگیرند/همیشه زخم زبان خون بهای زیبایی ست
همیشه زخم زبان.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
شاهپور فاخر
شاهپور فاخر
.
کاش میشد.jpg
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنابیا
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15