قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران


مشخصات

موارد دیگر
خوش باف
32 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(70 کاربر)
خوش باف
خوش باف
گر بداند لذت جان باختن در راه عشق
هیچ عاقل زنده نگذارد به عالم خویش را!

قاآنی
تاخدا،یک رگ گردن باقی است
خوش باف
خوش باف
هرگاه تهی دست شدید...
IMG_20160609_163525.JPG
تاخدا،یک رگ گردن باقی است
خوش باف
خوش باف
نشان مهر ورزیدن همان باشد که: هر ساعت
مرا چون شمع می‌سوزی و من چون گل همی خندم
حدیث محنت فرهاد و کوه بیستون کندن
به کار من چه می‌ماند؟ که در عشق تو جان کندم

اوحدی
تاخدا،یک رگ گردن باقی است
خوش باف
خوش باف
حال شب هجر از من مهجور چه پرسی

خواجوی کرمانی
تاخدا،یک رگ گردن باقی است
خوش باف
خوش باف
حاصلی از هنر عشق تو...
IMG_20160603_153002.jpg
تاخدا،یک رگ گردن باقی است
خوش باف
خوش باف
زاوین
IMG_20150722_145008_0_.jpg
تاخدا،یک رگ گردن باقی است
خوش باف
خوش باف
رویت آمد، قبله دل ابروت، محراب جان
اهل معنی را برون، زین قبله و محراب نیست
ساوجی
تاخدا،یک رگ گردن باقی است
خوش باف
خوش باف
عشق جانان در جهان هرگز نبودی کاشکی....
IMG_20160423_092807.JPG
تاخدا،یک رگ گردن باقی است
صفحات: 1 2 3 4